Elephant kissWelkom! Stel u belang om Afrikaans te leer of soek iemand om Afrikaans te vertaal? Wil u graag Suid-Afrika besoek of stel belang in die kultuur?

Kontak ons om in persoon te ontmoet en u doelwitte te bespreek. Niks is te groot of te klein nie!

Ons spesialiseer in privaat klasse en klein groepies van vier mense. Ons wil graag help!

 

Hornbill up closeWelcome! Are you interested in learning Afrikaans or looking for someone to translate Afrikaans? Would you like to visit South Africa or are you interested in the culture?

Contact us to meet in person to discuss your goals. Nothing too big or too small!

We specialize in private lessons and small groups of four students. We would love to help!